Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) tartalmazza a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjére vonatkozó normatív szabályokat. A rendelet 14. § (5) bekezdése szerint a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

 

A 2015. pályázati év tekintetében a Köznevelési és Művelődési Bizottság a 39/2015. (V. 21.) határozatában döntött a Kulturális Keret összegének felosztásáról, mely szerint:

 

  • Az Irodalomkedvelők Klubja 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a  „KÉP-IRÁS tematikus gyűjteményes kötet” című pályázatára;
  • A Bukovinai Székely Népdalkör 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „45 éve együtt – Bukovinai Székely Népdalkör c. kiadvány” című pályázatára.

 

A pályázók a rendeletben meghatározott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást határidőn belül benyújtották. A pénzügyi elszámolások bizonylatait a Közgazdasági Iroda ellenőrizte és megfelelőnek találta. A bizonylatokat a Köznevelési és Művelődési Bizottság ülésén lehet megtekinteni.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a beszámolók elfogadása tárgyában!

 

Érd, 2015. december 1.

 

Kéri Mihály

elnök

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

Kötelezettségvállalás: A 2015. évi költségvetésben a fedezet biztosítva.

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az Irodalomkedvelők Klubja Kulturális keretre benyújtott „KÉP-IRÁS tematikus gyűjteményes kötet” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2015. december 31.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a Bukovinai Székely Népdalkör Kulturális keretre benyújtott „45 éve együtt – Bukovinai Székely Népdalkör c. kiadványcímű pályázatának szakmai beszámolóját, és a 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 75.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2015. december 31.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke