Tisztelt Bizottság!

 

A civil szervezetek önkormányzati támogatásának normatív szabályait Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelete határozza meg. A rendelet 10. §-a a Sport és Ifjúsági Keret, 12. §-a pedig a Közrendvédelmi Keret odaítéléséről rendelkezik azzal, hogy a támogatásról szóló döntés a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik.

-

 

A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 26/2014. (IV.29.) határozatában döntött a Sport és Ifjúsági Keret összegének felosztásáról, melyből a Bizottság üléséig az elszámolást benyújtó civil szervezetek közül a Bolyai Diáksportkör 100.000,- Ft a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány 200.000,- Ft egyszeri, a Mátyás Király Alapítvány 150.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A rendelet 14. § (5) bekezdése alapján a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30 nap. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

 

A Bolyai Diáksportkör beszámolóját és pénzügyi elszámolását a Bizottság – a 20/2015. (II.17.) SIKB. számú határozatával – a 100.000,- Ft megítélt vissza nem térítendő támogatáshoz képest 66.400-Ft erejéig fogadta el. A pályázó jelzésére, az iratok újbóli átnézésekor megállapítottuk, hogy a pályázati célok között szerepelt a „Bolyai kupa”, ami azonban nem került bele a szerződésbe. Így a fennmaradó 33.600, Ft összeget kitevő számlák is elfogadhatóak.

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a pályázó a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást maradéktalanul benyújtotta. A szakmai beszámoló és az elszámolás bizonylatai a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság ülésén megtekinthetők.

 

 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2015. április 8.

 

 

Mórás Zsolt

elnök

 

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

A döntés végrehajtásáért felelő: Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság - a civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Bolyai Diáksportkör a Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, „Tenisz napközis tábor és Bolyai Kupa” című pályázatának szakmai beszámolóját ismételten áttekintette, a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolásról hozott 20/2015. (II.17.) SIKB. számú határozatát módosítja, és a Bolyai Diáksportkör szóló pénzügyi elszámolását 100.000-Ft erejéig fogadja el.

 

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 33.600 Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság - a civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány a Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, „Sport nap, gólya tábor, diáknap, sport nap,” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 100.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság - a civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Mátyás Király Alapítvány a Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott „Sport és túra az egészséges életmódért” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 75.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.