Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) tartalmazza a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjére vonatkozó normatív szabályokat. A rendelet 14. § (3) és (5) bekezdése szerint a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap. A támogatás összegének 50%-a a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően fizethető ki a civil szervezet részére. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

 

A 2016-os pályázati év tekintetében a Köznevelési és Művelődési Bizottság a 32/2016. (V. 9.) határozatában döntött a Kulturális Keret összegének felosztásáról, mely szerint: 

  • Az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 80.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az „Ága-Boga Gyereknap” című pályázatára;
  • Az Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az „Bukovinai Székelyek Országos Találkozója” című pályázatára;
  • Az Irodalomkedvelők Klubja 80.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Remény” tematikus gyűjteményes kötet kiadására;
  • A Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Egyesület 110.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az „AGV. Stadtchor Baden testvérkórusi kapcsolatfelvétel miatti meghívás” című pályázatára;
  • A BONTON Tánc Sport Egyesület 120.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült „Művészbejáró”című pályázatára;
  • Az Alsó utcaiak Baráti Köre 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Alsó utcaiak és környékbeliek utcabáljának megrendezéséhez. 

A fenti támogatottak megvalósították a pályázatukban megjelölt célt, valamint határidőn belül benyújtottáka rendeletben meghatározott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást. 

A pénzügyi elszámolások bizonylatait a Közgazdasági Iroda ellenőrizte és megfelelőnek találta. A bizonylatokat a Köznevelési és Művelődési Bizottság ülésén lehet megtekinteni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön az elszámolások és beszámolók elfogadása tárgyában!

 

Érd, 2016. szeptember 7.

 

 Kéri Mihály

 

elnök

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Kulturális Keretre benyújtott „Ága-Boga Gyereknap”című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 80.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 40.000,- Ft – kifizethető.

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. szeptember 30.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete Kulturális Keretre benyújtott „Bukovinai Székelyek Országos Találkozója” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető.

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. szeptember 30.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Irodalomkedvelők Klubja Kulturális Keretre benyújtott „Remény” tematikus gyűjteményes kötet című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 80.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 40.000,- Ft – kifizethető.

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. szeptember 30.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Egyesület Kulturális Keretre benyújtott „AGV. Stadtchor Baden testvérkórusi kapcsolatfelvétel miatti meghívás”című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 110.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 55.000,- Ft – kifizethető.

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. szeptember 30.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT V.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a BONTON Tánc Sport Egyesület Kulturális Keretre benyújtott „Művészbejáró”című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 120.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 60.000,- Ft – kifizethető.

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. szeptember 30.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT VI.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Alsó utcaiak Baráti Köre Kulturális Keretre benyújtott „Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálja”című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető.

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. szeptember 30.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.