Tisztelt Bizottság!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, és az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 3. számú mellékletében a Közgyűlés a jogszabályban meghatározott fenti hatásköreit átruházta a Köznevelési és Művelődési Bizottságra.

A város óvodavezetői egyeztettek az óvodák és a tagintézményeik nyári zárásáról, melynek során figyelembe vették a szülők igényeinek megfelelően az előző évek tapasztalatait.

Fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, vitassa meg a javaslatot és döntsön az óvodák nyári zárásának rendjéről!

Érd, 2016. január 4.

 

 Kéri Mihály

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében meghatározott hatáskörében eljárva – a 2015/2016. nevelési évre az önkormányzat által fenntartott óvodákban a nyári zárás rendjét a határozat melléklete szerint határozza meg.

Határidő: kihirdetésre – 2016. február 10.

Felelős: Kéri Mihály elnök

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

Melléklet a _/2016. (I.21.) KMB határozathoz