Tisztelt Bizottság!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2009. (X.16.) önkormányzati rendelete szabályozza a helyi közművelődési feladatok ellátását. A rendelet 6. § (2) c) pontjában foglaltak alapján a Köznevelési és Művelődési Bizottság közreműködik a város éves közművelődési tervének megalkotásában és végrehajtásában.

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet 2.3. pontja alapján a közművelődési intézmények és múzeumok munkatervének jóváhagyása a Köznevelési és Művelődési Bizottság hatáskörébe tartozik.

A Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója benyújtotta a munkatervhez kapcsolódó 2016. évi rendezvénytervet és annak költségtervét, mely az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön az intézmények rendezvény- és költségtervének jóváhagyásáról annak érdekében, hogy a megvalósításhoz szükséges fedezet az intézmények 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerüljön!

Érd, 2016. január 7.

 

 Kéri Mihály

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 62/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) c) bekezdésében, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet 2.3. pontjában foglalt jogkörében eljárva - a Szepes Gyula Művelődési Központ 2016. évi rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a rendezvényterv megvalósításához szükséges 21.000.118 Ft-nak az intézmény 2016. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

Rendezvényterv

Szakmai jellegű költségterv

Rendszeres szakmai kiadások

Városi ünnepségek

Érdi Napok 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 62/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) c) bekezdésében, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet 2.3. pontjában foglalt jogkörében eljárva - a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2016. évi rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a rendezvényterv megvalósításához szükséges 2.260.000 Ft-nak az intézmény 2016. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

2016. évi terv

2016. évi programok 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 62/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) c) bekezdésében, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet 2.3. pontjában foglalt jogkörében eljárva - a Magyar Földrajzi Múzeum 2016. évi rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a rendezvényterv megvalósításához szükséges 1.550.000 Ft-nak az intézmény 2016. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

Programterv