Tisztelt Bizottság!

 

A civil szervezetek önkormányzati támogatásának normatív szabályait Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete határozza meg. A rendelet 10. §-a rendelkezik a Sport és Ifjúsági Keretből támogatható tevékenységeket. A támogatásról szóló döntés a rendelet 1. sz. melléklete alapján Sport és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

A Sport, Ifjúsági Bizottság 33/2016. (V.24.) SIB. számú határozatával döntött a Sport és Ifjúsági Keret pályázatok elbírálásáról és a keretösszeg felosztásáról, melyből a Bizottság jelen üléséig az elszámolást benyújtó civil szervezetek közül a

 

Cimbora Klub

100.000,- Ft

JKA Garyokaku Dojo

450.000,- Ft

 

vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A rendelet 14. § (5) bekezdése alapján a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30 nap. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

 

A pályázók a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást maradéktalanul benyújtották.  A szakmai beszámolók és az elszámolások bizonylatai a Sport és Ifjúsági Bizottság ülésén megtekinthetők.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatokat!

 

Érd, 2016. november 11.

 

Mórás Zsolt

elnök

 

 

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

Kötelezettségvállalás: a 2016. évi költségvetésben a fedezet biztosítva

A döntés végrehajtásáért felelő: Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a Cimbora Klub Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, „Első osztályosok színházlátogatása, hagyományőrző foglalkozások szervezése: (útiköltség, belépők, foglalkozások díja, színházjegy)” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. november 16.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a JKA Garyokaku Dojo Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, „Nyári Klubedzőtábor és az Országos Edzőtáboron (Budapest Gasshuku) való részvétel (terembérleti díj, szállás költség, étkezés költsége, részvételi díj, útiköltség)” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 450.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 225.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. november 16.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges