Tisztelt Bizottság!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése annak érdekében, hogy anyagi lehetőségétől függően támogassa az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek tevékenységét, megalkotta a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletét.

 

A fenti rendelet részletesen szabályozza a civil szervezetek pénzügyi támogatásának módját, a keretrendszert, a támogatás forrását, a pályáztatás rendjét, valamint a támogatás elszámolásának szabályait.

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést kötött, melyben a rendelet előírásainak megfelelően meghatározásra került, hogy a Támogató a szerződésben foglalt támogatás 50%-át a megállapodás aláírását követő 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2016. május 11-ei ülésén döntött az Egészségügyi Keretre illetve a Szociális Keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról, mely alapján az alábbi pályázatok részesültek támogatásban:

 

1. Nyugdíjas Pedagógus Klub

 

A Nyugdíjas Pedagógus Klub 40.000,- Ft támogatást nyert a 2016. évi Egészségügyi Keret pályázaton Egészség megőrzésére szolgáló program szervezésére (ikt. szám: 03-1374922478/3/2016). A pályázati támogatásból a Ceglédi Termálfürdőbe látogattak el.

A beszámolót benyújtották, a pénzügyi elszámolási kötelezettségeiknek eleget tettek.

 

 

2. Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola Táboroztató Nevelők Munkaközössége

 

A Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola Táboroztató Nevelők Munkaközössége 50.000,- Ft támogatást nyert a 2016. évi Szociális Keret pályázaton Élménytábor szervezésére (ikt. szám: 03-24202/3/2016). A pályázati támogatásból Kismaros-Törökmezőn élménytábor került megszervezésre.

A beszámolót benyújtották, a pénzügyi elszámolási kötelezettségeiknek eleget tettek.

 

Tájékozatom a T. Bizottsági Tagokat, hogy a szakmai beszámoló, valamint az elszámolásnak eleget tevő számlák a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportjánál, illetve a bizottsági ülésen tekinthetők meg.

 

A rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján a nyertes pályázók által benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak kell döntenie, ezért kérem a Bizottság tagjait, hogy a benyújtott elszámolásokat és szakmai beszámolókat fogadják el.

 

 

 

Érd, 2016. szeptember 15.

 

 

 

 

 

Dr. Veres Judit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette: Humán Iroda/ Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

Kötelezettségvállalás: 2016. évi pénzmaradvány terhére

 A határozat továbbításáért felelős szervezeti egység: Humán Iroda/Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

Végrehajtásért felelős szervezeti egység: Közgazdasági Iroda

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Nyugdíjas Pedagógus Klub Egészségügyi Keretre benyújtott Egészségmegőrzés céljából program szervezése” című pályázata (ikt. szám: 03-22478/3/2016)  szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (40.000,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (20.000,- Ft) kifizethető.

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola Táboroztató Nevelők Munkaközösségének a Szociális Keretre benyújtott ÉlménytáborKismaros-Törökmezőn” című pályázata (ikt. szám: 03-24202/3/2016) szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (ű.000,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (25.000,- Ft) kifizethető.

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.