Tisztelt Bizottság!

 

 

Mint az Önök előtt is ismeretes, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Papi földek elnevezésű területen a Modern Városok Program keretén belül, csapadékvíz elvezetés és vízvisszatartás céljából, víztározó tó kialakítását tervezi.

A tó kialakításának és a környező élő vízfolyások megfelelőbb irányításának érdekében a területen Érd Önkormányzata felvette a kapcsolatot azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akiket a fejlesztés érinthet.

A beruházás az önkormányzati tulajdonban lévő területen valósul meg, azonban egyeztetések során, a tervezők javaslatot tettek néhány ingatlan megszerzésére, az egységes területhasználat érdekében. Korábbi ülésünkön már döntöttünk ingatlanok megvételéről, most folytatjuk a felvásárlást.

 

Fenti projekt megvalósításához javaslom megvásárolni érdi lakos 1/1 tulajdoni hányadát képező alábbi érdi ingatlanokat:

- 02/8 helyrajzi számú, 3516m2 nagyságú, szántó művelési ágú terület,

- 04/4 helyrajzi számú, 799 m2 nagyságú szántó művelési ágú terület.

 

Az ingatlanforgalmi értékbecslő szakértői véleménye alapján a

- 02/8 helyrajzi számú ingatlan becsült forgalmi értéke: 510 ,-Ft/m2

- 04/4  helyrajzi számú ingatlan becsült forgalmi értéke: 510, -Ft/m2

 

A tárgyalások során a kialkudott vételár:

- 02/8 helyrajzi számú ingatlan esetében: 500,-Ft/m2

- 04/4 helyrajzi számú ingatlan esetében: 500,-Ft/m2

 

Javaslom, hogy a kialkudott vételáron vásároljuk meg az ingatlanokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII törvény 11. §(1) bekezdése az alábbiakat rögzíti:

 

„A 10. §-ban foglaltaktól eltérően, a föld tulajdonjogát - a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, valamint közfoglalkozás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében - az állam, valamint a (2) bekezdésben meghatározott jogi személy is megszerezheti a (2) bekezdésben meghatározott esetekben és feltételekkel.”

A törvény 11. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a föld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram, és településfejlesztés céljára szerezheti meg. Ugyanakkor a jogszabály 20. § d) pontja rögzíti, hogy elővásárlási jog nem áll fenn a 11. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott célból történő adás-vétel esetén.

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján nettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy megszerzésével, kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság teszi meg, ennek megfelelően kérem, a T. Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a külterületi földek megvásárlásáról!

 

Érd, 2016. február 8.

 

 

 

Szabó Béla

elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

Kötelezettség vállalás: 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat,Támogatói Okirat

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jogkörében eljárva, településfejlesztés céljából, a Modern Városok Program keretén belül, a papi földeken megvalósuló csapadékvíz elvezetés és víztározó kiépítési projekt végrehajtásához megvásárolja a tulajdonostól az érdi 02/8 helyrajzi számú, 3.516 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát 500,- Ft/m2, azaz összesen 1.758.000,- Ft vételáron.

 

Az ingatlan megvásárlásra a pénzügyi fedezetet a 2016. január 15-én aláírt támogató okirat, és az 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat biztosítja.

 

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jogkörében eljárva, településfejlesztés céljából, a Modern Városok Program keretén belül, a papi földeken megvalósuló csapadékvíz elvezetés és víztározó kiépítési projekt végrehajtásához, megvásárolja a tulajdonostól, az érdi 04/4 helyrajzi számú, 799 m2 nagyságú szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát 500,- Ft/m2, azaz összesen 399.500,- Ft vételáron.

Az ingatlan megvásárlására a pénzügyi fedezetet a 2016. január 15-én aláírt támogató okirat, és az 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat biztosítja.

 

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.