Tisztelt Bizottság! 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) tartalmazza a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjére vonatkozó normatív szabályokat. A rendelet 14. § (3) és (5) bekezdése szerint a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap. A támogatás összegének 50%-a a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően fizethető ki a civil szervezet részére. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

A 2016-os pályázati év tekintetében a Köznevelési és Művelődési Bizottság a 32/2016. (V. 9.) határozatában döntött a Kulturális Keret összegének felosztásáról, mely szerint: 

  • A Mátyás Király Alapítvány 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Mesék szárnyán”- Tankerületi mesemondóverseny és rajzverseny című pályázatára;
  • A Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium fennállásának 55. évfordulója – jubileumi programok” című pályázatára;
  • A Sportiskola Alapítvány 170.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült „A 2016/2017. tanév kulturális rendezvényei” című pályázatára;
  • Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült  a „Lukin Bérleti Hangversenysorozat 2016/2017.” című pályázatára;
  • A Rozmaring Német Nemzetiségi Hagyományőrző Kórus 110.000,- 

    Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „VI. Nyitnikék Frühlingswart Hagyományőrző Nemzetiségi Találkozó 2017.” című pályázatára;

  • A Szivárvány Baba-Mama Kör 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Törpék az óriások földjén – a közös játék és mese szerepe gyerekeink és a mi életünkben”című pályázatára;
  • Az Érdi Kamarazenekar Egyesület 350.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült „Az Érdi Kamarazenekar szakmai programja a 2016/2017. évadban” című pályázatára;
  • A Hétszínvirág Alapítvány 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült „Pályázat kirándulási költségre” című pályázatára. 

A fenti támogatottak megvalósították a pályázatukban megjelölt célt, valamint határidőn belül benyújtottáka rendeletben meghatározott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást.

A pénzügyi elszámolások bizonylatait a Közgazdasági Iroda ellenőrizte és megfelelőnek találta. A bizonylatokat a Köznevelési és Művelődési Bizottság ülésén lehet megtekinteni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön az elszámolások és beszámolók elfogadása tárgyában! 

Érd, 2017. április 13.

 

 Kéri Mihály

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Mátyás Király Alapítvány Kulturális Keretre benyújtott Mesék szárnyán- Tankerületi mesemondóverseny és rajzverseny” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. május 15.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 HATÁROZATI JAVASLAT II. 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány Kulturális Keretre benyújtott Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium fennállásának 55. évfordulója – jubileumi programok” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. május 15.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a  Sportiskola Alapítvány Kulturális Keretre benyújtott A 2016/2017. tanév kulturális rendezvényei” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 170.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 85.000,- Ft – kifizethető. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. május 15.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV. 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Kulturális Keretre benyújtott Lukin Bérleti Hangversenysorozat 2016/2017.” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 100.000,- Ft – kifizethető. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. május 15.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT V. 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Rozmaring Német Nemzetiségi Hagyományőrző Kórus Kulturális Keretre benyújtott VI. Nyitnikék Frühlingswart Hagyományőrző Nemzetiségi Találkozó 2017.” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 110.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 55.000,- Ft – kifizethető. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. május 15.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT VI. 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Szivárvány Baba-Mama Kör Kulturális Keretre benyújtott Törpék az óriások földjén – a közös játék és mese szerepe gyerekeink és a mi életünkben” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. május 15.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT VII. 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Kamarazenekar Egyesület Kulturális Keretre benyújtott „Az Érdi Kamarazenekar szakmai programja a 2016/2017. évadban” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 350.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 175.000,- Ft – kifizethető. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. május 15.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT VIII. 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Hétszínvirág Alapítvány Kulturális Keretre benyújtott „Pályázat kirándulási költségre” című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. május 15.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.