Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) tartalmazza a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjére vonatkozó normatív szabályokat. A rendelet 14. § (3) és (5) bekezdése szerint a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap. A támogatás összegének 50%-a a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően fizethető ki a civil szervezet részére. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

A 2016-os pályázati év tekintetében a Köznevelési és Művelődési Bizottság a 32/2016. (V. 9.) határozatában döntött a Kulturális Keret összegének felosztásáról, mely szerint:

 

  • A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Alsó tagozatos munkaközössége 80.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Kicsik – nagyok együtt” című pályázatára.

 

A fenti támogatott megvalósította a pályázatában megjelölt célt, valamint határidőn belül benyújtottaa rendeletben meghatározott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást.

A pénzügyi elszámolások bizonylatait a Közgazdasági Iroda ellenőrizte és megfelelőnek találta. A bizonylatokat a Köznevelési és Művelődési Bizottság ülésén lehet megtekinteni.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a beszámoló elfogadása tárgyában!

 

Érd, 2017. május 12.

 

Kéri Mihály

elnök

 

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

Kötelezettségvállalás: A 2016. évi pénzmaradvány terhére

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A határozat továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Alsó tagozatos munkaközössége Kulturális Keretre benyújtott „Kicsik-nagyok együtt” című pályázatának szakmai beszámolóját elfogadja. A megítélt 80.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás helyett a ténylegesen felhasznált 54.5ű,- Ft-ról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 14.5ű,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. május 31.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.