Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-ban részben saját forrásból, részben pedig a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából megvásárolta Domonkos Béla szobrászművész két bronzból készült alkotását, Kossuth Lajos és Széchenyi István mellszobrát.

 

A művészeti alkotások elhelyezésére vonatkozóan a Közgyűlés 75/2017.(III.23.) határozatával úgy döntött, hogy a Széchenyi István mellszobor a Széchenyi téren a Vörösmarty Mihály Gimnázium előtt, a Kossuth Lajos mellszobor pedig a Kálvin téren a Református templom épülete előtti kertben kerüljön elhelyezésre.

 

A szobrok talapzata és esztétikus feliratozása az alkotás elválaszthatatlan részét kell, hogy képezze, ezért a kivitelezésre vonatkozóan az alábbi javaslatot teszem:

A talapzatok anyaga süttői kemény mészkő, mérete 0,55x0,45x1,5 m hasáb.

A felirat vésett betűkkel, az alábbi szöveggel készüljön:

Széchenyi István 1791-1860     „Tőlünk függ minden, csak akarjuk.”

Kossuth Lajos 1802-1894  „Veszve csak azon nemzet lehet, amely lemondott önmagáról.”

 

Tekintettel a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatásra, a szobrok talapzatán jól látható, olvasható helyen fel kell tüntetni a támogató logóját és a következő szöveget: „A szobor felállítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 2017.”

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2017. május 12.

 

Kéri Mihály

elnök

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

Kötelezettségvállalás: A 2017. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Főépítész csoport, Pályázatíró csoport

A határozat továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság a Közgyűlés 75/2017.(III.23.) döntése alapján a Széchenyi téren a Vörösmarty Mihály Gimnázium előtt elhelyezésre kerülő  Széchenyi István mellszobor, valamint a Kálvin téren a Református templom épülete előtti kertben elhelyezésre kerülő Kossuth Lajos mellszobor talapzatának feliratozását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Széchenyi István 1791-1860     „Tőlünk függ minden, csak akarjuk.”

A szobor felállítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 2017.

 

Kossuth Lajos 1802-1894  „Veszve csak azon nemzet lehet, amely lemondott önmagáról.”

A szobor felállítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 2017.

 

 

 

Határidő: a határozat továbbítására - azonnal

 

Felelős: Kéri Mihály, a Bizottság elnöke

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többségszükséges