Tisztelt Bizottság!

 

A civil szervezetek önkormányzati támogatásának normatív szabályait Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A Rendelet 10. §-a rendelkezik a Sport és Ifjúsági Keretből támogatható tevékenységekről. A támogatásról szóló döntés a rendelet 1. számú melléklete alapján a Sport és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

A Sport és Ifjúsági Bizottság 29/2017. (VI.13.)SIB. számú határozatával döntött a Sport és Ifjúsági Keret pályázatok elbírálásáról és a keretösszeg felosztásáról, melyből a Bizottság jelen üléséig az elszámolást benyújtó civil szervezetek közül a/az

 

Emberi Hang Alapítvány

300.000,- Ft

EB-DORADO Kutyakiképző Sportegyesület

100.000,- Ft

Garyokaku Dojo Érd

600.000,- Ft

 

vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A rendelet 14. § (5) bekezdése alapján a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30 nap. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

 

A pályázó a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást benyújtotta. A szakmai beszámoló és az elszámolás bizonylatai a Sport és Ifjúsági Bizottság ülésén megtekinthetők.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatokat!

 

Érd, 2017. november 17.

 

 

 

Mórás Zsolt

elnök

 

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

Kötelezettségvállalás: a 2017. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelő: Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az Emberi Hang Alapítvány Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, "Dömsödi tábor" a dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ gondozásába tartozó értelmi akadályoztatással élő gyermekek részére, 2017. június 12-16. (étkezési költség, útiköltség, belépők) című pályázatának szakmai beszámolóját és a 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 150.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. december 1.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14.§ (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az EB-DORADO Kutyakiképző Sportegyesület Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, "Eb-Dorádó Nap”(versenyek díjai, vizsga díjak, bírák díjazása, felszerelések kutyás vetélkedőhöz, gyerekek reprezentációs vendégelése, gyermekprogramok és verseny kellékei, mobil WC, víztartályok bérlése,  főzéshez gázpalack, főzéshez alapanyagok, pálya rendezésének, verseny-előkészítésének költsége) című pályázatának szakmai beszámolóját és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására –2017. december 1.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a Garyokaku Dojo Érd Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, "Nyári Klubedzőtábor és az Országos Edzőtáboron (Budapest Gasshuku) való részvétel (terembérleti díj, szállás költség, felszerelés, sportruházat, étkezés költsége, részvételi díj, útiköltség)” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 300.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására –2017. december 1.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges