Tisztelt Bizottság!

 

A civil szervezetek önkormányzati támogatásának normatív szabályait Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A Rendelet 10. §-a rendelkezik a Sport és Ifjúsági Keretből támogatható tevékenységekről. A támogatásról szóló döntés a Rendelet 1. számú melléklete alapján a Sport és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

A Sport és Ifjúsági Bizottság 33/2016. (V.24.) SIB. számú határozatával döntött a Sport és Ifjúsági Keret pályázatok elbírálásáról és a keretösszeg felosztásáról, melyből a Bizottság jelen üléséig az elszámolást benyújtó civil szervezetek közül a

 

Sportiskolai Alapítvány

450.000,- Ft

 

vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A rendelet 14. § (5) bekezdése alapján a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30 nap. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

 

A pályázó a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást benyújtotta. A szakmai beszámoló és az elszámolás bizonylatai a Sport és Ifjúsági Bizottság ülésén megtekinthetők.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2017. február 20.

 

Mórás Zsolt

elnök

 

 

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

Kötelezettségvállalás: a 2016. évi pénzmaradvány terhére

A döntés végrehajtásáért felelő: Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a Sportiskolai Alapítvány Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, „2016-17. tanév sport és szabadidős tevékenységeinek finanszírozása: Sport és képesség fejlesztő tábor 2016.06.23-28. Balatonszárszón (belépők, szállás, útiköltség, sporteszközök, díjak, oklevelek); Utánpótlás tollaslabda; Egészségnapok rendezvény” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 450.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 225.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. február 24.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges