Tisztelt Bizottság!

 

A sportszervezetek verseny célú önkormányzati támogatásának normatív szabályait Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2007. (III.29.) önkormányzati rendelete határozza meg. A rendelet 5. § (5) pontja alapján, a pályázati kiírást a Sport és Ifjúsági Bizottság teszi közzé a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal, minden naptári év április 1. napjáig. A pályázatok elbírálásáról a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt

A Sport és Ifjúsági Bizottság 29/2016. (IV.19.) SIB. számú határozatában döntött a Sportszervezeti Pályázatok elbírálásáról és az összegének felosztásáról, melyből a Bizottság jelen üléséig az elszámolást benyújtó civil szervezetek közül

 

- Delta Röplabda Sport Egyesület 2.000.000,- Ft

- Benta Sport Egyesület 1.000.000,- Ft

- Baseball Team Egyesület 1.300.000,- Ft

vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A rendelet 5. § (7) bekezdése alapján a nyertes pályázat esetén a támogatás összegének felhasználásáról, a vállalt feladat teljesítéséről a pályázó a következő naptári év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadásáról a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.

 

A pályázók a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást maradéktalanul benyújtották. A szakmai beszámoló és az elszámolás bizonylatai a Sport és Ifjúsági Bizottság ülésén megtekinthetők.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatokat!

 

Érd, 2017. március 10.

 

 

 

Mórás Zsolt

elnök

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

A döntés végrehajtásáért felelő: Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a Delta Röplabda Sport Egyesület Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját, és a 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. március 16.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a Benta Sport Egyesület Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját, és a 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. március 16.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a Baseball Team Egyesület Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját, és a 1.300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. március 16.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges