Acivil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az önkormányzat évente pályázatot hirdet az érdi székhelyű civilszervezetek részére vissza nem térítendő pénzügyi támogatás biztosítására.

 

A rendelet 10.§-ában nevesített Sport és Ifjúsági Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

 

a) ifjúsági korosztály számára legalább havi rendszerességgel közösségi összejövetelek, klubok programjainak szervezése,

b) ifjúsági- és gyermeksport rendezvények szervezése, versenyeken való részvétel,

c) szorgalmi időszakon kívüli programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.)

d.) gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, azokon való részvétel,

e) fogyatékkal élők részére szervezett sport és szabadidős rendezvények megtartása.

 

A rendelet 13. § (3) bekezdése, valamint 1. számú melléklete szerint a pályázatok kiírásáról, elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről a fenti keret esetében a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap. A pályázatok elbírálásának határideje pedig a benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap. A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000,- Ft lehet.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 15.000.000,- Ft került elkülönítésre, melyből a Közgyűlés az egyes keretek közötti felosztásról szóló 172/2017. (V.25.)számú határozatával a Sport és Ifjúsági Keret részére 5.500.000,- Ft-ot biztosított.

 

A Bizottság a 23/2017. (IV.18.)SIB. számú határozatával döntött a 2017. évi Sport és Ifjúsági Keret Pályázat kiírásáról.

 

A pályázatok benyújtási határideje 2017. május 24-én lejárt, mely határidőig a Humán Irodára 16 db pályázatot nyújtottak be a pályázók összesen 5.984.300,- Ft támogatást kérve. A pályázókat és az igényelt támogatás összegét az előterjesztéshez mellékletként csatolt összefoglaló táblázat tartalmazza.

A pályázatok bontása - a várható mennyiségre tekintettel - folyamatos volt. A pályázatok megtekinthetőek a bizottsági ülésen, illetve a Humán Irodán.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a Sport és Ifjúsági Keret 2017. évi keretösszegének felosztásáról!

 

 

Érd, 2017. június 9.

 

 

 

Mórás Zsolt

elnök

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság a 23/2017. (IV.18.) SIB. számú határozatában foglaltakra tekintettel, a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a 2017. évi Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott pályázatokat a határozat mellékletében foglaltak szerint bírálja el.

 

Határidő: a pályázók értesítésére – 2017. június 20.

 

Felelős: bizottság elnöke

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Melléklet a …/2017. számú előterjesztéshez

 

I. számú melléklet a 2017. évi Sport és Ifjúsági Keret pályázatok elbírálásához

s.sz.

iktatószám

pályázó neve

Pályázat tartalmilag

Kért Támogatás

1.

13/23542/2017

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

megfelel

646 850 Ft

2.

13/24758/2017

Érdi Muay Thai Boksz Egyesület

megfelel

600 000 Ft

3.

13/26336/2017

EB-DORADO Kutyakiképző Sportegyesület

megfelel

100 000 Ft

4.

13/26522/2017

Mátyás Király Alapítvány

megfelel

460 000 Ft

5.

13/26530/2017

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Táboroztató Munkaközössége

HIÁNYOS

310 850 Ft

6.

13/26531/2017

Cimbora Klub

HIÁNYOS

390 000 Ft

7.

13/26537/2017

Érdligeti Református Templom Alapítvány

megfelel

300 000 Ft

8.

13/27000/2017

Bonton Tánc Sport Egyesület

megfelel

300 000 Ft

9.

13/27003/2017

Sportiskolai Alapítvány

megfelel

600 000 Ft

10.

13/27293/2017

Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány

megfelel

350 000 Ft

11.

13/27502/2017

Érdligeti Református Ifjak Közösségéért

megfelel

150 000 Ft

12.

13/27503/2017

Fogócska Sportegyesület

megfelel

600 000 Ft

13.

13/27730/2017

Érdi Motoros Egyesület

megfelel

100 000 Ft

14.

13/27731/2017

Emberi Hang Alapítvány

megfelel

326 600 Ft

15.

13/27733/2017

Garyokaku Dojo Érd

megfelel

600 000 Ft

16.

13/27988/2017

Vincellér Alapítvány

megfelel

150 000 Ft

MINDÖSSZESEN

5 984 300 Ft