Tisztelt Bizottság!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 217/2012 (VI. 21.) számú határozata alapján 2012. augusztus 31-én öt éves határozott időtartamra szóló feladat-ellátási szerződést kötött a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (székhely: 2030 Érd, Karolina u. 3.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 48-ű.§-aiban szabályozott helyettes szülői és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására.

 

A feladat-ellátási szerződés szerint a Fészek Gyermekvédő Egyesületnek minden év május 31. napjáig beszámolót kell készítenie a Közgyűlés részére az előző évi tevékenységéről.

 

Az Egyesület, szerződésben foglalt kötelezettségének eleget téve benyújtotta a 2016. évi tevékenységéről szóló részletes szakmai és pénzügyi beszámolót, mely az előterjesztés melléklete.

 

A beszámoló elfogadása az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet 1.7. alpontja alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.

 

Kérem a Bizottságot a beszámoló elfogadására!

 

 

Érd, 2017. május 12.

 

Simó Károly

 

Előkészítette: Humán Iroda / Szociálpolitikai és Egészségügyi csoport

Kötelezettségvállalás: nincs

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egysége: Humán Iroda

A határozat továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.7. alpontja szerinti hatáskörében eljárva – a Fészek Gyermekvédő Egyesület (székhely: 2030 Érd, Karolina u. 3.) 2016. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.

 

 

 

Határidő:       a döntés továbbítására – 2017. június 15.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.