Tisztelt Bizottság!

 

 

Druzsin József, a Bolyai János Nyugdíjas Klub vezetője, az Érden működő 13 nyugdíjas klub megbízásából azzal a kéréssel fordult Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a 2017. évi programjaik megvalósításához nyújtson anyagi támogatást.

 

Az igényelt anyagi támogatás az alábbi nyugdíjas klubok programjaihoz (utazási költség, autóbuszbérlés, múzeumi és egyéb belépők, idegenvezetés, szállásköltség, éttermi szolgáltatás, gyógyfürdő belépők, név- és születésnapi programok) nyújtana anyagi fedezetet:

 

Barátkozzunk Nyugdíjas Klub                      tagság: 42 fő

Béke-Barátság Nyugdíjas Klub                     tagság: 27 fő

Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub               tagság: 40 fő

Csuka Zoltán Nyugdíjas Klub                       tagság: 35 fő

Életet az éveknek Nyugdíjas Klub                tagság: 75 fő

Életmód Nyugdíjas Klub                              tagság: 12 fő

Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub             tagság: 86 fő

Pedagógus Nyugdíjas Klub                           tagság: 24 fő

Petőfi Nyugdíjas Klub                                  tagság: 43 fő

Sasvárosi Nyugdíjas Klub                             tagság: 28 fő

Tusculanum Nyugdíjas Klub                         tagság: 31 fő

Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub                          tagság: 30 fő

Volánbusz Nyugdíjas Klub                           tagság: 15 fő

 

 

Az önkormányzat által nyújtott egyedi támogatások rendjére vonatkozó előírásokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63.§ (2)-(3) bekezdései a következőképpen szabályozzák:

 

„63.§ (2) Egyedi önkormányzati támogatás nyújtásáról indoklással ellátott írásbeli kérelem alapján:

a) a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére a Polgármester,

 

b) 15 millió forintot meg nem haladó támogatási igény esetén a támogatás tárgya szerint illetékes szakbizottság javaslatára a Polgármester,

c) 15 millió forintot meghaladó támogatási igény esetén a Közgyűlés dönt.

 

(3) A (2) bekezdés alapján nyújtott támogatásokkal kapcsolatos részletszabályok tekintetében az államháztartásról szóló törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.”

 

A támogatási szerződés tartalmazni fogja azokat a jogszabályok által előírt feltételeket is, melyek a támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának módját rendezik. A Támogatott természetesen kötelezettséget vállal arra is, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról, a felhasználás időpontját követő 30. napig az Áht., illetve az Ávr. szerinti – számlákkal és elkülönített nyilvántartással alátámasztott – beszámolót nyújt be az önkormányzat felé.

 

Javaslom, hogy a T. Bizottság támogassa, hogy 2.500.000,- Ft támogatásban részesítsük a fenti civil társaságokat rendezvényeik megtartásának elősegítése érdekében.

 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a támogatás végrehajtása érdekében fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2017. június 8.

 

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette: Humán Iroda

Kötelezettségvállalás: A 2017. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős szervezeti egység: Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdésében foglalt javaslattételi jogköre alapján – Druzsin József, a Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus vezetőjének egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme alapján javasolja a Polgármesternek, hogy az Érden működő nyugdíjas klubok programjainak megvalósításához nyújtson 2.500.000,- Ft összegű támogatást.

 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges