Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2007. (II.26.) számú önkormányzati rendelete szabályozza az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatásának rendjét. A rendelet 8. § (2) bekezdése tartalmazza a Szociális Keretből támogatható pályázati célokat. A Szociális Keret felosztása a rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.

 

A Közgyűlés 43/2017. (II.23.) határozata alapján a civil szervezetek támogatására az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elkülönített főösszegből 1.000.000,- Ft áll a Szociális Keretre pályázó civil szervezetek rendelkezésére.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 17/2017. (IV. 12.) SZEB határozatával döntött Szociális Keretre vonatkozó pályázat kiírásáról.

 

A pályázatonként elnyerhető támogatás összege legfeljebb 600.000,- Ft lehet. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrással rendelkeznek.

 

A pályázatok beadási határideje 2017. május 24-e volt.

A pályázókat és az igényelt támogatás összegét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg felosztásáról!

 

Érd, 2017. június 9.

 

 

 Dr. Veres Judit

elnök

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda/ Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

A 2017. évi költségvetésben a fedezet biztosítva.

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egységek: Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Szociális Keretre benyújtott pályázatokat a határozat mellékletében foglaltak szerint bírálja el.

 

 

Határidő: a pályázók értesítésére – azonnal

 

Felelős: a bizottság elnöke

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges