Tisztelt Bizottság!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (1) bekezdése szerint a bizottságok munkaterv alapján végzik tevékenységüket.

A munkaterv a jogszabályokban előírt feladatok, valamint korábbi önkormányzati döntésekben meghatározott feladatok alapján készült.

 

A munkatervbe a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek kerültek beépítésre.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a 2018. évi munkaterv elfogadására!

 

Érd, 2017. december 8.

 

 

Dr. Veres Judit

elnök


HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (1) bekezdése alapján a 2018. évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

 

 

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Dr. Veres Judit, a bizottság elnöke

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

Melléklet a …. /2017. (XII.13.) SZEB határozathoz

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2018. évi munkaterve

 

 

2018. január:

 

Javaslat a Szociális Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjére

 

2018. február:

 

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Javaslat a Szociális Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

Javaslat az Egészségügyi Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

 

 

2018. március:

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális Keret pályázatának kiírására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Egészségügyi Keret pályázatának kiírására

Javaslat a Szociális Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

Javaslat az Egészségügyi Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

Javaslat az Év Családja Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadására

 

2018. április:

 

Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2017. évi munkájáról

Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2017 évről szóló fenntartói ellenőrzéséről

Tájékoztató a Fészek Egyesület 2017. évi munkájáról

Javaslat a Szociális Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi működéséről.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

 

2018. május:

 

Javaslat a Szociális Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

Javaslat az Egészségügyi Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

 

2018. szeptember:

 

Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadására

 

2018. október:

 

Javaslat a Szociális Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

Javaslat az Egészségügyi Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

 

 

2018. november:

 

Javaslat a Szociális Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

Javaslat az Egészségügyi Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

 

 

2018. december:

 

Javaslat a Szociális Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

Javaslat az Egészségügyi Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

Javaslat az Idősügyi Tanács 2019. évi munkatervének elfogadására