Tisztelt Bizottság!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése annak érdekében, hogy anyagi lehetőségeitől függően támogassa az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek tevékenységét, megalkotta a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet).

 

A fenti rendelet részletesen szabályozza a civil szervezetek pénzügyi támogatásának módját, a keretrendszert, a támogatás forrását, a pályáztatás rendjét, valamint a támogatás elszámolásának szabályait.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017. június 14-ei ülésén döntött a Szociális Keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról.

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést kötött, melyben a rendelet előírásainak megfelelően meghatározásra került, hogy a Támogató a szerződésben foglalt támogatás 50%-át a megállapodás aláírását követő 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

 

A Bizottság jelen üléséig az alábbi támogatásban részesült pályázó nyújtotta be beszámolóját és tett eleget pénzügyi elszámolási kötelezettségének:

 

 

1. Táboroztató Nevelők Civil Társaság

 

A Érdi Batthyány Sportiskolai  Sportiskolai Általános  Iskola Táboroztató Nevelők Civil Társasága 290.000,- Ft támogatást nyert a 2017. évi Szociális Keret pályázaton ”Szociálisan hátrányos helyzetű és nagycsaládos gyermekek táboroztatása” című pályázatának megvalósítására. A pályázati támogatásból  nyári balatoni tábort szerveztek, ahonnan élményekben gazdagon tértek haza.

 

 

Tájékozatom a T. Bizottsági Tagokat, hogy a szakmai beszámoló, valamint az elszámolásnak eleget tevő számlák a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájának Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportjánál, illetve a bizottsági ülésen tekinthetők meg.

 

A rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján a nyertes pályázók által benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak kell döntenie, ezért kérem a Bizottság Tagjait, hogy a benyújtott elszámolást és szakmai beszámolót fogadják el!

 

Érd, 2017. december 08.

 

 

 

 

 

Dr. Veres Judit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette: Humán Iroda, Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

Kötelezettségvállalás: 2017. évi költségvetés terhére

A határozat továbbításáért felelős szervezeti egység: Humán Iroda, Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

Végrehajtásért felelős szervezeti egység: Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Táboroztató Nevelők civil Társasága által Szociális  Keretre benyújtott „Szociálisan hátrányos helyzetű és nagycsaládos gyermekek táboroztatása” című pályázata (ikt. szám: 03-27002-3/2017) szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (290.000,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (145 .000,- Ft) kifizethető.

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.