Tisztelt Bizottság!

 

Az érdi 3800 hrsz.-ú, 387 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 arányban Kalivoda Tamás Béla budapesti lakos tulajdona.

 

A tulajdonos az ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen felajánlja az Önkormányzatnak.

 

Az ingatlan természetben közvetlenül az M7 autópálya mellett, a Barlang utca végénél helyezkedik el, közmű nélküli, közterület kapcsolata nincs. A szomszédságában az önkormányzati tulajdonú, 3801 hrsz.-ú, 179 m2 nagyságú terület található. A hatályos helyi építési szabályzat szerint Lke-3/o övezeti besorolású, de nem beépíthető.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) <SPAN>10. §</SPAN> (1) bekezdése alapján az önkormányzati vagyon részét képező vagyonelem tulajdonjogának megszerzésére irányuló tulajdonosi döntést megelőzően annak forgalmi értékét a nettó ötmillió forintot meg nem haladó várható forgalmi értékű ingatlan esetében a várható forgalmi értéken kell meghatározni.

 

A telek elhelyezkedését és adottságait figyelembe véve a várható forgalmi értéket 500,-Ft/m2 összegben javaslom meghatározni.

 

A vagyonrendelet 28. § (1) bekezdése alapján a vagyon tulajdonjogának vagy vagyoni értékű jognak az ingyenes megszerzéséről, vagyontárgy felajánlásának elfogadásáról a 25.§ szerint a tulajdonosi jogokat gyakorló – jelen esetben a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - jogosult dönteni.

 

 

Kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést, és hozza meg döntését!

 

Érd, 2017. február 6.

Szabó Béla

Előkészítette Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

Kötelezettség vállalás: nincs

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva - az érdi 3800hrsz.-ú, 387 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát ajándékként köszönettel elfogadja Kalivoda Tamás Béla tulajdonostól.

 

A Bizottság az ingatlan értékét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 500,- Ft/m2 árban határozza meg.

 

 

Határidő: az ajándékozási szerződés aláírására 90 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges