Tisztelt Bizottság!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése annak érdekében, hogy anyagi lehetőségeitől függően támogassa az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek tevékenységét, megalkotta a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet).

 

A fenti rendelet részletesen szabályozza a civil szervezetek pénzügyi támogatásának módját, a keretrendszert, a támogatás forrását, a pályáztatás rendjét, valamint a támogatás elszámolásának szabályait.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2018. május 2-ai ülésén a 19/2018. (V.02.) SZEB határozatával döntött az Egészségügyi Keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról.

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést kötött, melyben a rendelet előírásainak megfelelően meghatározásra került, hogy a Támogató a szerződésben foglalt támogatás 50%-át a megállapodás aláírását követő 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

 

A Bizottság jelen üléséig az alábbi támogatásban részesült pályázók nyújtották be beszámolójukat és tettek eleget pénzügyi elszámolási kötelezettségüknek:

 

1./ A Baba-Mama  Civil Társaság 50.000,- Ft támogatást nyert a 2018. évi Egészségügyi Keret pályázaton ”Baba-Mama Civil Társaság programjainak támogatása” című pályázatával. A beszámoló 2019. március 3-án került benyújtásra. A Baba-Mama Civil Társaság tagjai a pályázaton elnyert összegből szakácskönyvet, társasjátékot, kézimunkázáshoz, orgami készítéshez, matrica és üvegfestéshez kellékeket vásároltak, valamint tároló dobozokat szereztek be, hogy a gyermekeket ösztönözzék a rendrakásra. A program a pályázatban meghatározott ütemezésben került végrehajtásra, az elszámolás határidőben megtörtént. A támogatási összeg felhasználása a támogatási szerződésben rögzítettek szerint történt, a szakmai beszámoló a pályázati célnak megfelel.

 

2./ Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Civil Társaság128.000.-Ft támogatást nyert a 2018. évi Egészségügyi Keret pályázaton „Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Civil Társaság Egészségügyi Tevékenysége” című pályázatával. A beszámoló 2019. március 11-én került benyújtásra. A klub tagjai idősek, mozgásszervi gondokkal küzdenek, ezért az Agárdi Gyógy-és Termálfürdőbe látogattak el  három alkalommal. A program a pályázatban meghatározott ütemezésben került végrehajtásra, az elszámolás határidőben megtörtént. A támogatási összeg felhasználása a támogatási szerződésben rögzítettek szerint történt, a szakmai beszámoló a pályázati célnak megfelel.

 

Tájékozatom a T. Bizottsági Tagokat, hogy a szakmai beszámolók, valamint az elszámolásnak eleget tevő számlák a Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Irodáján, illetve a bizottsági ülésen tekinthetők meg.

 

A rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján a nyertes pályázók által benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak kell döntenie, ezért kérem a T. Bizottságot, hogy a benyújtott elszámolásokat és szakmai beszámolókat fogadja el!

 

Érd, 2019. március 14.

 

 

 

 

           Dr. Veres Judit

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Baba-Mama Civil Társaság Egészségügyi Keretre benyújtott pályázata (ikt. szám: 4/7404/4/2018) szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (50.000,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (25.000,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Civil Társaság Egészségügyi Keretre benyújtott pályázata (ikt. szám: 04/16185/6/2018) szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (128.000,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (64.000,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.