Tisztelt Bizottság!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az Év Családja Díj annak az Érden élő családnak adományozható, amelynek tagjai mindennapi életükkel, munkálkodásukkal, gyermekeik nevelésével, taníttatásával, családtagjaik gondozásával, közéleti szerepvállalásukkal is példaként állíthatók a város közössége elé.

 

Az Év Családja Díj odaítélésére a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot figyelembe véve az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, a polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok javaslatát. Az elismerés adományozásáról a Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt. Az elismerés átadására a Közgyűlés májusi ülésén kerül sor.

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, döntsön a felhívás közzétételéről!

 

 

Érd, 2019. március 14.

      

 

Dr. Veres Judit

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság „Az Év Családja Díj” odaítélésével kapcsolatos felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és közzéteszi.

 

A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy gondoskodjon a felhívás megjelentetéséről az Érdi Újságban és a városi honlapon.

 

 

Határidő: továbbításra - azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit bizottsági elnök

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

Melléklet a _/2019.(III.20.) SZEB. határozathoz

 

Felhívás

 

„Az Év Családja Díj” odaítélésére

 

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése szerint az „Év Családja Díj” annak az Érden élő családnak adományozható, amelynek tagjai mindennapi életükkel, munkálkodásukkal, gyermekeik nevelésével, taníttatásával, családtagjaik gondozásával, közéleti szerepvállalásukkal is példaként állíthatók a város közössége elé.

 

Az Év Családja Díj odaítélésére a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot figyelembe véve az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, a polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok javaslatát. Az elismerések adományozásáról a Közgyűlés az áprilisi ülésén dönt.

 

A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani (2030 Érd, Budai út 8.).

 

Benyújtási határidő: 2019. április 10.

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság