Tisztelt Bizottság!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az idős emberek érdekeit képviselő, védő társadalmi szervezetek, egyesületek, klubok és az önkormányzat együttműködésének elősegítése érdekében 2010. szeptember 15-i hatállyal létrehozta a város idősügyi tanácsát és elfogadta annak szervezeti és működési szabályzatát.

Az Idősügyi Tanácsnak a Közgyűlés 27/2013. (I. 31.) határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzata IV./9. pontja alapján tevékenységéről évente egy alkalommal be kell számolnia a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak.

A mellékelten csatolt beszámolóban az Idősügyi Tanács által az idősek érdekében végzett 2018. évre vonatkozó tevékenységek kerültek bemutatásra.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a beszámoló elfogadására!

 

Érd, 2019. március 14.

 

 

                    Simó Károly

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: Simó Károly alpolgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

Az idősügyi Tanács 2018. évi munkájáról

 

Bevezető

 

Az Idősügyi Nemzeti stratégiáról szóló 81/2009. (X. 2.) OGY. határozat alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az idősek életkörülményeinek, életminőségének javításáért, a jogbiztonság, a kommunikáció, a nyilvánosság, képzés, élethosszig való tanulás, foglalkoztatás, esélyegyenlőség, társadalmi kirekesztődés megelőzése, generációk közti együttműködés biztosítása érdekében és az idősekért viselt felelősségtől vezérelve, valamint az idősödő és az idős emberek aktivitásának fokozása érdekében konzultatív, véleményező, javaslattevő testületként 2010. szeptember 15. napján létrehozta Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsát.

 

A Működés célja:

Az idős emberek érdekeit képviselő, védő és társadalmi szervezetek, egyesületek, klubok, stb. és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat együttműködésének elősegítése. Az idős embereket érintő problémák és események feltárása, megismerése és azok megoldásának segítése, az információk cseréje, vélemények egyeztetése. Az idős kor szükségleteinek minél magasabb szintű biztosítása a szociális, egészségügyi, kulturális szolgáltatásokon keresztül.

 

 1. 2018 évi programok

Program

időpont

 Szervező felelős, segítő, összekötő

Idősek Akadémiája

előadás sorozat

8 alaklom

 

Kétszeriné Perlaki Csilla

 

Szenior Sakkverseny

Június (városi forduló), Szeptember (országos forduló)

Vargáné Dunai Mónika

Lecsófőző fesztivál és Sportnap

Augusztus 23.

SZGYMK, Klubvezetők

Havril Károly

Idősek Világnapja

Szeptember 27-28.

SZGYMK, Klubvezetők

Idősek Karácsonya

December 13.

SZGYMK, Klubvezetők

 

Az Idősügyi Tanács 2018. évi munkatervében 3 rendezvényt tervezett, melynek szervezésével és lebonyolításával a Szepes Gyula Művelődési Központot bízta meg.

Lecsófőző fesztivál  és Sportnap– augusztus 23.

Harmadik alkalommal került megrendezésre a nyugdíjasok körében nagy népszerűségnek örvendő lecsófőző fesztivál a Parkvárosi Napközis Táborban. 2018. évben 15 csapat jelentkezett a megmérettetésre. Nyugdíjasklubok, idősotthonok, civil szervezetek képviselői baráti társaságok, valamint Léváról Érd testvérvárosából 4 csapat, versengtek egymással a trófeáért. A hozzávalókat és a tüzelőt az Idősügyi Tanács biztosította, a szükséges eszközöket pedig a csapatoknak kellett magukkal hozniuk. A könnyebb megközelíthetőség kedvéért ebben az évben is az Idősügyi Tanács két autóbuszt biztosított a résztvevők számára. A zenés-táncos hangulatról a Kristály Duó gondoskodott.

Mivel az önálló Sportnap ötlete nem aratott osztatlan sikert, a lecsófőző fesztivál programjába csempésztek a szervezők egy kis sportot, mozgást. Lehetőség volt pingpongozásra, sakk és ulti versenyen való részvételre, valamint bemutatót tartott a Meridián tornaklub és a Senior Örömtánc klub.

Idősek Világnapja: szeptember 27-28.

Szeptember 27-én és 28-án az Idősek Világnapja alkalmából két napos rendezvény keretében emlékezett meg a város időskorú lakóiról a művelődési ház színháztermében. T. Mészáros András polgármester, köszöntötte az időseket. A köszöntő után „Sláger született” címmel Zsiga László és Simonyi Krisztina műsora szórakoztatta az időseket. Az ünnepség végén egy szál rózsával köszöntöttük a szépkorúakat!

Idősek Karácsonya december 13.

Az elmúlt két évhez hasonlóan 2018-ban is az Érd Arénában kerül megrendezésre az Idősek karácsonya rendezvény. Ebben az évben a Múzsák Társulat előadásában Jókai Mór Melyiket a Kilenc Közül című színdarabját tekinthették meg a városunkban élő szépkorúak. A rendezvényen 800 fő vett részt. A közönség elérzékenyülten az ünnepekre hangolódva indult haza.

Az Idősügyi Tanács kezdeményezésére 2017 áprilisában Érden is elindult a Szenior Akadémia a Zsigmond Király Egyetem népszerű, nyugdíjasoknak szóló előadás sorozatával.

A 2018. tavaszi előadások témája:

 1. április 4. szerda, 15 óra Dr. Jászberényi József: Demencia (időskori elbutulás) felismerése, típusai és a tanulás
 2. április 17. szerda, 15 óra Sulyok Tamás: Munkavállalási lehetőségek 50 év felett.
 3. május 2. szerda, 15 óra Kovács György: Svindlerek hálójában-avagy az idősek átverési kísérletei.
 4. május 16. szerda, 15 óra Veresné Dr. Bálint Márta: A cukorbetegség típusai- mit együnk és mit ne együnk ilyenkor?

 

Ősszel folytatódott a programsorozat.

 1. szeptember 19. szerda, 15 óra Ujhelyy Attila: A közösségi média szerepe idős korban – Mire jó? Mire vigyázzunk?
 2. szeptember 26. szerda, 15 óra Novák Mária: Tánc és mozgáslehetőségek idősebb korban
 3. október 10. szerda, 15 óra Dr. Jászberényi József: A depresszió felismerése, kezelése és a tanulás- depresszió idős korban
 4. október 17. szerda, 15 óra Kovács György: Közösségteremtés idős korban

 

Az előadásokon átlagosan 50 fő vett részt.

 

Ősszel az Országos Katasztrófavédelem területi szervezetének képviselője tájékoztató előadások keretében hívta fel a figyelmet a téli fűtési szezon beköszöntével, az időseket fenyegető veszélyekkel kapcsolatban.

 

Bemutatkozott és tájékoztatta az idősügyi tanácsot Szeiber Judit fogyatékosságügyi tanácsadó, az Érden működő információs és koordinációs pontról és a nyújtott szolgáltatásokról.

Időseink jó kapcsolatot ápolnak szociális intézményeink lakóival (Idősek Otthona, Idősek nappali ellátása, Dr Dizseri Tamás Habilitációs Központ), a környező települések nyugdíjas klubjaival is, sőt a klubok testvérvárosi kapcsolatokat is fenntartanak.

 

Idősügyi Tanács ülései 2018.

 

A tanács 2018 évben az előzetesen elkészített munkaterv alapján az előirányzott négy ülést megtartotta.

 

Klubok tevékenysége, támogatások

A városban 12 nyugdíjas klub tevékenykedik, 491 fővel. A klubok különböző érdeklődési körrel bíró időskorú városlakót fogadnak soraikba. Az érdeklődési körök, egészségi állapot, lakóhely elhelyezkedése, mozgásképesség különbözősége miatt számos rendezvény, előadás, program klubszinten kerül megrendezésre.

Az idősklubok sikerrel pályáztak a városunk által civilszervezetek számára kiírt egészségügyi, kulturális és szociális pályázatokra.

Egészségügyi keretből (1.000.000,- Ft) elnyert összeg: 320.000,- Ft/3 klub

Szociális Keretből (1.000.000,- Ft) elnyert összeg: 100.000,- Ft /2 klub

A pályázatokon nyert összegből számos kirándulás, gyógyfürdő látogatás, színházi előadás megtekintése valósult meg. Több nyugdíjas klub karitatív tevékenységet folytat, ezzel segítve a városban működő oktatási és szociális intézmények működését.

 

2.500.000,- Ft támogatásból az alábbi civil társaságok részesültek létszámarányosan támogatásban programjaik finanszírozására:

Barátkozzunk Nyugdíjas Klub              

Béke-Barátság Nyugdíjas Klub            

Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub                   

Csuka Zoltán Nyugdíjas Klub              

Életet az éveknek Nyugdíjas Klub                   

Életmód Nyugdíjas Klub                                  

Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub                 

Petőfi Nyugdíjas Klub                          

Sasvárosi Nyugdíjas Klub                                 

Tusculanum Nyugdíjas Klub                            

Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub                             

Volánbusz Nyugdíjas Klub                               

 

A támogatás, utazási költség, múzeumi és egyéb belépőjegy, idegenvezetés, szállásköltség, éttermi szolgáltatás, gyógyfürdő belépők, név-és születésnapi, ünnepnapi programok költségeinek fedezésére használható fel.

Polgármesteri keretből az alábbi támogatásokban részesültek nyugdíjas klubjaink egyéni kérelmek alapján:

 • Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub 200.000,- Ft Nyugdíjasklubok vezetőinek évzáró ünnepségére
 • Barátkozzunk Nyugdíjas Klub 200.000,- Ft Gyulai kirándulásra

 

Az Idősügyi Tanács munkájában résztvevő együttműködő szervezetek voltak a 2018 évben:

Kertbarát Kör Civil Társaság

Napfény Otthon Alapítvány Érdi intézményei

Parkvárosi Református gyülekezet

Kálvin téri Református Gyülekezet Érdi

Adventista Egyház

Szociális Gondozó Központ

Érd Városi Polgárőr Egyesület

A városban élő idősek esélyegyenlőségének megteremtése, fenntartása érdekében Helyi Esélyegyenlőségi Fórum működik, melynek idősekkel foglalkozó munkacsoportjával együttműködve tevékenykedik Idősügyi Tanácsunk.

 

2019. március 6.

 

                                                                                                          Simó Károly