Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése annak érdekében, hogy anyagi lehetőségeitől függően támogassa az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek tevékenységét, megalkotta a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet).

 

A fenti rendelet részletesen szabályozza a civil szervezetek pénzügyi támogatásának módját, a keretrendszert, a támogatás forrását, a pályáztatás rendjét, valamint a támogatás elszámolásának szabályait.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2019. május 14-ei ülésén a 20/2019. (V14.) SZEB határozatával döntött az Egészségügyi Keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról.

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést kötött, melyben a rendelet előírásainak megfelelően meghatározásra került, hogy a Támogató a szerződésben foglalt támogatás 50%-át a megállapodás aláírását követő 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

 

A Bizottság jelen üléséig az alábbi támogatásban részesült pályázók nyújtottak be beszámolót és tettek eleget pénzügyi elszámolási kötelezettségüknek:

 

1./ A Tusculánumi Nyugdíjas Klub Civil Társaság 32.500,- Ft támogatást nyert a 2019. évi Egészségügyi Keret pályázaton ”Figyeljünk az egészségünkre” című pályázatával gyógyfürdők látogatásra. A Nyugdíjas Klub tagjai  2019. július 29-én utaztak Velencére, ahol gyógyfürdőt látogattak. A beszámoló 2019. augusztus 27-én került benyújtásra. A program a pályázatban meghatározott ütemezésben került végrehajtásra, az elszámolás határidőben megtörtént. A támogatási összeg felhasználása a támogatási szerződésben rögzítettek szerint történt, a szakmai beszámoló a pályázati célnak megfelel.

 

2./ A Petőfi Nyugdíjas Klub Civil Társaság 32.500,- Ft támogatást nyert a 2019. évi Egészségügyi Keret pályázaton ”Gyógyfürdő látogatás” című pályázatával gyógyfürdő belépők vásárlására, autóbuszbérlésre. A beszámoló 2019. szeptember 11-én került benyújtásra. A Nyugdíjas Klub tagjai  2019. augusztus 14-én utaztak  el Ceglédre, ahol a Ceglédi Termálfürdő szolgáltatásait vették igénybe. A program a pályázatban meghatározott ütemezésben került végrehajtásra, az elszámolás határidőben megtörtént. A támogatási összeg felhasználása a támogatási szerződésben rögzítettek szerint történt, a szakmai beszámoló a pályázati célnak megfelel

 

Tájékoztatom a T. Bizottsági Tagokat, hogy a szakmai beszámoló, valamint az elszámolásnak eleget tevő számlák a Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Irodáján, illetve a bizottsági ülésen tekinthetők meg.

 

A rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján a nyertes pályázók által benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak kell döntenie, ezért kérem a T. Bizottságot, hogy a benyújtott elszámolásokat és szakmai beszámolókat fogadja el!

 

Érd, 2019. szeptember 13.

 

 

 

 

           Dr. Veres Judit

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság– a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Tusculánumi Nyugdíjas Klub Civil Társaság  Egészségügyi Keretre benyújtott  ”Figyeljünk az egészségünkre” pályázata szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (32.500,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (16.250,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Petőfi Nyugdíjas Klub Civil Társaság  Egészségügyi Keretre benyújtott ”Gyógyfürdő látogatás” című pályázata szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (32.500,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (16.250,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.