Tisztelt Bizottság!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése annak érdekében, hogy anyagi lehetőségeitől függően támogassa az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek tevékenységét, megalkotta a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet).

 

A fenti rendelet részletesen szabályozza a civil szervezetek pénzügyi támogatásának módját, a keretrendszert, a támogatás forrását, a pályáztatás rendjét, valamint a támogatás elszámolásának szabályait.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2019. május 14-ei ülésén döntött a Szociális Keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról.

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést kötött, melyben a rendelet előírásainak megfelelően meghatározásra került, hogy a Támogató a szerződésben foglalt támogatás 50%-át a megállapodás aláírását követő 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

 

A Bizottság jelen üléséig az alábbi támogatásban részesült pályázó nyújtotta be beszámolóját és tett eleget pénzügyi elszámolási kötelezettségének:

 

 

1. Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub Civil Társaság

 

Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub Civil Társaság 50.000,- Ft támogatást nyert a 2019. évi Szociális Keret pályázaton ”Segítsük nyugdíjasaink szellemi és kulturális igényeinek ápolását” című pályázatának megvalósítására. A pályázati támogatásból a kirándulásaik alkalmával  múzeumi belépőket vásároltak.

 

Tájékoztatom a T. Bizottsági Tagokat, hogy a szakmai beszámoló, valamint az elszámolásnak eleget tevő számlák a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájának Szociálpolitikai  Csoportjánál, illetve a bizottsági ülésen tekinthetők meg.

 

A rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján a nyertes pályázók által benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak kell döntenie, ezért kérem a T. Bizottságot, hogy a benyújtott elszámolást és szakmai beszámolót fogadja el!

 

Érd, 2019. szeptember 13.

 

 

 

 

           Dr. Veres Judit

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub Civil Társaság által a Szociális  Keretre benyújtott ” Segítsük nyugdíjasaink szellemi és kulturális igényeinek ápolását” című pályázatának szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (50.000,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (25 .000,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.