Tisztelt Bizottság!

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104 § (1) bekezdés e) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézmény fenntartója rendszeresen ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.

 

Az értékelést a Szociális Gondozó Központ SZMSZ-ében szereplő beszámolási kötelezettség is segíti, mely alapján az intézmény évente egy alkalommal köteles beszámolni a munkájáról.

 

A Szociális Gondozó Központ intézményvezetője a 2018. évi szakmai munkáról szóló beszámolóját elkészítette és a fenntartó részére megküldte.

 

A 2018. évi fenntartói ellenőrzés összefoglalója, valamint az intézményvezető beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.5. pontja alapján a Közgyűlés az Szt. 92/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházta át.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslat elfogadására!

 

Érd, 2019. szeptember 13.

 

                                                                                              Simó Károly

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.5. pontja szerinti hatáskörében eljárva - a Szociális Gondozó Központ 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja és az intézmény szakmai munkáját megfelelőnek értékeli.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. szeptember 30.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges