Tisztelt Bizottság!

 

A Szepes Gyula Művelődési Központban szinte minden korosztály részére tartanak foglalkozásokat, melyek köre az alábbiak szerint bővül:   

 

Sárdi Anita Flóra, a Masters Sportegyesület képviselője kisgyermekek részére akrobatikus rock and roll foglalkozást, valamint     

Tóth Éva „Zsírégető erősítés” elnevezéssel a felnőtt korosztály részére mozgáskoordinációs foglalkozást tart.  

 

 A foglalkozást tartók azzal a kéréssel keresték meg önkormányzatunkat, hogy szeretnének bérleti díj kedvezményben részesülni.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az intézmény vezetője a használatában lévő vagyonelemek tekintetében ingatlan, ingatlanrész hasznosításáról (bérbeadásáról) legfeljebb egy év időtartamra, kizárólag önköltségszámításon alapuló bérleti díj alkalmazásával dönthet.

 

A Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatója a rendelet 22. § (2) bekezdésére hivatkozással a bérleti díjak 50 %-os csökkentését javasolja, tekintettel arra, hogy a foglalkozások megtartása a város által nyújtott szabadidős tevékenységet gazdagítja, közösségerősítő szerepét tapasztalja.          

 

Mivel a rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az önköltségszámításon alapuló bérleti díj mértékétől egyedi, különleges méltányolást érdemlő esetben az intézményvezető a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság hozzájárulásával eltérhet, javaslom, hogy a Bizottság járuljon hozzá a kérelmezett foglalkozások 50 %-os bérleti díj-mérsékléséhez.

 

 

 

 

Kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a határozati javaslatokról.

 

Érd, 2019. február 22.

 

                                                                                                          Szabó Béla

                                                                                                                 elnök

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban –Masters Sportegyesület részére akrobatikus rock and roll táncoktatás céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2019. február 1-jétől 2019. december 31-éig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

                               

 

 

 

                                                   HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva - hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ – Parkvárosi Közösségi Házban Tóth Éva részére mozgáskoordinációs foglalkozás céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2019. február1-jétől 2019. december 31-éig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50%-ában kerüljön megállapításra.

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.