Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete szabályozza a helyi közművelődési feladatok ellátását. A rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézmények a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig éves munkatervben rögzítik konkrét feladataikat, illetve annak költségtervezetét, melynek elfogadásáról a Köznevelési,  Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

 

 

A Szepes Gyula Művelődési Központ 2020. évi munkatervét a Bizottság 2/2019. (XII.12.) KÖMIB határozatával elfogadta, mely a városi rendezvényeket és annak költségeit nem tartalmazta.

Tekintettel arra, hogy a városi rendezvények szervezője a Szepes Gyula Művelődési Központ, szükséges a munkatervet a melléklet szerinti rendezvénytervvel kiegészíteni.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a 2020. évi városi rendezvényterv jóváhagyásáról annak érdekében, hogy a megvalósításhoz szükséges fedezet az intézmény 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerülhessen!

 

 

 

Érd, 2020. február 14.

 

Gregus László

        elnök

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a Szepes Gyula Művelődési Központ 2020. évi városi rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a városi rendezvények megvalósításához szükséges 62.312.150,-Ft-nak az intézmény 2020. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges