Tisztelt Bizottság!

 

A civil szervezetek önkormányzati támogatásának normatív szabályait Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A Rendelet 10. §-a rendelkezik a Sport Keretből (korábban Sport és Ifjúsági Keret) támogatható tevékenységekről.

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság 26/2019. (V.14.) SIB. számú határozatával döntött a Sport és Ifjúsági Keret pályázatok elbírálásáról és a keretösszeg felosztásáról, melyből a Bizottság jelen üléséig az elszámolást benyújtó civil szervezetek közül a

 

Érdi Muay Thai Box Egyesület

300.000,- Ft

Táborszervezők Civil Társaság

100.000,- Ft

 

vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A rendelet 14. § (5) bekezdése alapján a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30 nap. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a Rendelet 17. §-a alapján a Sport Bizottság dönt.

 

A pályázók a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást benyújtották. A pénzügyi elszámolásokat a Közgazdasági Iroda megfelelőnek találta. A szakmai beszámolók és az elszámolások bizonylatai a Sport Bizottság ülésén megtekinthetők.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatokat!

 

Érd, 2020. január 24.

 

                                                                                                                           Lengyel Péter

                                                                                                                                 elnök

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

A Sport Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az Érdi Muay Thai Box Egyesület 2019. évi Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, „III. Érdi Küzdősport és Ökölvívó Gála 2019.” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 300.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

                                                                                                                                                                            

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 150.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2020. január 31.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

A Sport Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a Táborszervezők Civil Társaság 2019. évi Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, 5. a osztály kirándulása 2019. május 10. – 2019. augusztus 31. közöttcímű pályázatának szakmai beszámolóját és a 100.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

                                                                                                                                                                            

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része –50.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2020. január 31.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges