Tisztelt Bizottság!

 

A sportszervezetek verseny célú önkormányzati támogatásának normatív szabályait Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelete határozza meg. A rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a pályázati kiírást a Sport Bizottság teszi közzé a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal, minden naptári év április 1. napjáig. A pályázatok elbírálásáról a Sport Bizottság dönt.

 

A Sport és Ifjúsági Bizottság 25/2019. (IV.16.) SIB.számú határozatában döntött a Sportszervezeti Pályázat elbírálásáról és a keretösszeg felosztásáról, melyből a Bizottság jelen üléséig az elszámolást benyújtó sportszervezetek közül, az

 

Érdi Judo Club Sportegyesület

1.600.000,- Ft

 

vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A rendelet 5. § (7) bekezdése alapján a nyertes pályázat esetén a támogatás összegének felhasználásáról, a vállalt feladat teljesítéséről a pályázó a következő naptári év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadásáról a Sport Bizottság dönt.

 

A pályázó a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtotta.  A szakmai beszámoló és az elszámolás bizonylatai a Sport Bizottság ülésén megtekinthetők.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2020. február 21.

 

      Lengyel Péter

      elnök

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – az Érdi Judo Club Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2019. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és a 1.600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2020. március 4.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.