Tisztelt Bizottság!

 

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatását a 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet 7. §-a rendelkezik a Természet – és Környezetvédelmi Keret odaítéléséről, mely a rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak alapján a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság hatásköre.

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 5/2017. (VI.12.) KMB. számú határozatában döntött a Természet – és Környezetvédelmi Keret összegének felosztásáról.

A rendelet 14. § (5) bekezdése alapján a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

A Kertbarát Kör 2018. január 30-án benyújtotta a 2017. évben igényelt támogatásra vonatkozó beszámolóját és elszámolását a „Kertbarát Kör 2017. évi főbb programjai (Terménybemutató, kerti komposztálás, Kiskertész Program)” című pályázat megvalósításával kapcsolatban.

A Kertbarát Kör 210.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati cél megvalósítására pályázó a 210.000,- Ft támogatást felhasználta a benyújtott pályázatának megfelelően (a megvalósításra ténylegesen felhasznált összeg: 210.513,- Ft).

A Környezetvédő Egyesület Érd 2018. január 24-én benyújtotta a 2017. évben igényelt támogatásra vonatkozó beszámolóját és elszámolását a „Parkosítás, zöld felületek karbantartása Érden” című pályázat megvalósításával kapcsolatban.

A Környezetvédő Egyesület Érd 600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati cél megvalósítására pályázó a pályázatának megfelelően 580.886,- Ft-ot használt fel.

A beérkezett beszámoló és elszámolás bizonylatai a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a határozati javaslatot.

 

Érd, 2018. február 9.

 

 

 

Fülöp Sándorné

 

 HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Kertbarát Kör 2017. évi Természet – és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Kertbarát Kör 2017. évi főbb programjai (Terménybemutató, kerti komposztálás, Kiskertész Program)” című pályázatának (elnyert támogatás: 210.000,- Ft) szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja, és megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (105.000,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: a Bizottság elnöke

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Környezetvédő Egyesület Érd 2017. évi Természet – és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Parkosítás, zöld felületek karbantartása Érden” című pályázatának (elnyert támogatás: 600.000,- Ft) szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja, és megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (280.886,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: a Bizottság elnöke

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.