Tisztelt Bizottság!

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (6) bekezdése (továbbiakban törvény) határozza meg a Polgármester levegőtisztaságvédelmi feladatait.

A törvény úgy rendelkezik, hogy szmoghelyzet (füstködállapot) bekövetkezése esetén az érintett lakosság tájékoztatása szükséges a meglévő és várható túllépés helyéről, mértékéről, időtartamáról, a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről, valamint a jövőbeli túllépés megelőzése érdekében szükséges feladatokról.

A füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelő tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezése, az üzemeltető tevékenységének, valamint a közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének időleges korlátozása vagy felfüggesztése szükséges.

 

A Polgármester felkérésére a város levegőszennyezettségének megállapítására a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (jogutódja: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; a továbbiakban együtt: Környezetvédelmi Főosztály) elvégezte a környezeti levegő minőségének vizsgálatát, melyet a tájékoztatóhoz mellékletben csatolásra került. A mérések 2011-ben és 2017-ben készültek, és a levegőben lévő gázok és szállópor mérésére irányultak.

 

A Polgármester felkérésére a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédelmi Egyesület a levegőben lévő ultrafinom részecskék vizsgálatát végezte el, mivel a levegőben nem csak egészségkárosító gázok (kén-dioxid, ózon, nitrogénoxidok, szén-monoxid) fordulhatnak elő, de apró szilárd és folyékony részecskék is. Jellemzően égési folyamatokból (fa- és széntüzelés, dízel motorok) kerülnek a levegőbe. Ez a mérési tartomány nem szerepel a vonatkozó jogszabályokban, ezért határérték sem került megállapításra, amihez viszonyítani lehet. Ebben az esetben szakértő állapítja meg a levegő minőségét.

A Munkacsoport által készített méréseket, eredményeket és megállapításokat a tájékoztató melléklete tartalmazza. A mérés keretében elkészített adat vizualizáció az alábbi linken érhető el: https://public.tableau.com/profile/lenkei.p.ter#!/vizhome/Erd_ultrafinom_reszecskeszam_meres/Dashboard1

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a mellékelt dokumentumok áttanulmányozására!

 

Érd, 2018. február 9.

Fülöp Sándorné

elnök

 

  1. számú táblázat

 

Levegőszennyezettség mérésének tapasztalatai

a levegő védelméről szóló jogszabályok alapján 2011. évben

 

Vizsgált elemek:

Folyamatos mérések órás átlagértékei

Folyamatos mérések 24 órás (napi) átlagértékei

Egyéb megállapítás

Élettani hatásai

Nitrogén-dioxid (NO2)

2 alkalommal 0,31 %-ban meghaladta a határértéket

egészségügyi határérték alatt maradt

a budapesti belvárosi és külvárosi állomásokon regisztrált értékek között mozogtak

 Az üvegházhatású gázok egyike, mely növeli a globális felmelegedést. Mérgező, légző rendszeri problémákat okoz. Közlekedésből és háztartási tüzelőberendezésekből származik.

Nitrogén-oxidok (NO, NOx)

a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet egészségügyi határértékkel nem szabályozza

-

a budapesti belvárosi és külvárosi állomásokon regisztrált értékek között mozogtak

Az üvegházhatású gázok egyike, mely növeli a globális felmelegedést. Mérgező, légző rendszeri problémákat okoz. Közlekedésből és háztartási tüzelőberendezésekből származik.

Kén-dioxid (SO2)

egészségügyi határérték alatt maradt

egészségügyi határérték alatt maradt

alatta maradtak a budapesti belvárosi és külvárosi állomásokon regisztrált értékeknek

Légzőszervi megbetegedéseket okozhat és a savas esők fő okozója. Erőművekben, háztartásokban (vegyszerek), kohászatból származik.

Szén-monoxid (CO)

egészségügyi határérték alatt maradt

egészségügyi határérték alatt maradt

kismértékben meghaladták a budapesti belvárosi és külvárosi állomásokon regisztrált értékeket

Az üvegházhatású gázok egyike, mely növeli a globális felmelegedést. Légző rendszeri problémákat (fulladást) okoz. Közlekedésből, háztartási tüzelőberendezésekből és avarégetésből származik.

Szálló por (PM10)

a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet egészségügyi határértékkel nem szabályozza

17 alkalommal 62,96 %-ban meghaladta a határértéket

kismértékben meghaladták a budapesti belvárosi és külvárosi állomásokon regisztrált értékeket

Légző rendszeri és kardiovaszkuláris megbetegedéseket okozhat. Közlekedésből, háztartási tüzelőberendezésekből és avarégetésből származik.