Tisztelt Bizottság!

 

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. mellékletét képezi a könyvtár használati szabályzata és díjszabása. Tekintettel a könyvtárhasználati és olvasói szokások változására, továbbá a könyvek beszerzési árának emelkedésére az intézményvezető a 2015. január óta változatlan díjszabás módosításának jóváhagyását kezdeményezte a fenntartónál, amely 2018. február 1-től az éves beiratkozási díjak csekély mértékű (100-200 Ft) emelését jelenti.

A módosított szabályzat az előterjesztés mellékletét képezi.

 

A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete 2.5 pontja alapján a Köznevelési és Művelődési Bizottság hatáskörébe tartozik.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy támogató határozatával hagyja jóvá a Csuka Zoltán Városi Könyvtár fentiek szerint módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát!

 

Érd, 2018. január 12.

 

 

Kéri Mihály

elnök

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

Kötelezettségvállalás: nincs

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.5. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva – a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú mellékletének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: a döntés továbbítására – január 31.

 

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.