Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) tartalmazza a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjére vonatkozó normatív szabályokat. A rendelet 14. § (5) bekezdése szerint a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap. A támogatás összegének 50%-a a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően fizethető ki a civil szervezet részére. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az illetékes bizottság dönt.

A 2017-es pályázati év tekintetében a Köznevelési és Művelődési Bizottság a 46/2017. (VI. 15.) határozatában döntött a Kulturális Keret összegének felosztásáról, mely szerint:

 

  • Az Éltető Értékeinkért Egyesület 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Nagyapáink játékai – népi játszótér eszközbeszerzés támogatása” című pályázatára;
  • A Bolyai János Alapítvány 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Bolyai hét rendezvénysorozat” című pályázatára;
  • Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Kodály Zoltán Bukovinában – kiadvány” című pályázatára.

 

A fenti támogatottak megvalósították a pályázatában megjelölt célt, valamint határidőn belül benyújtottáka rendeletben meghatározott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást.

A pénzügyi elszámolások bizonylatait a Közgazdasági Iroda ellenőrizte és megfelelőnek találta. A bizonylatokat a Köznevelési és Művelődési Bizottság ülésén lehet megtekinteni.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a beszámolók és elszámolások elfogadása tárgyában!

 

Érd, 2018. január 12.

 

Kéri Mihály

elnök

 

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

Kötelezettségvállalás: 2017. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A határozat továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Éltető Értékeinkért Egyesület Kulturális Keretre benyújtott „Nagyapáink játékai – népi játszótér eszközbeszerzés támogatása” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 100.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. január 31.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Bolyai János Alapítvány Kulturális Keretre benyújtott „Bolyai hét rendezvénysorozat” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 125.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. január 31.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör Kulturális Keretre benyújtott „Kodály Zoltán Bukovinában – kiadvány” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 100.000,- Ft – kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. január 31.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.