Tisztelt Bizottság! 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében Közrendvédelmi Keret elnevezéssel pénzügyi keretet hozott lére abból a célból, hogy a civil szervezetek e tárgyban születő kezdeményezéseit pályázati úton elnyerhető, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtásával is elősegítse.

A hivatkozott rendelet 13. § (3) bekezdése szerint a pályázatok kiírásáról, elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről a fenti keret esetében a Közrendvédelmi Bizottság dönt. 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Közrendvédelmi Keretre 500.000,- Ft biztosított. 

A Bizottság a 3/2018. (III.19.) számú határozatában döntött a Közrendvédelmi Keretre vonatkozó pályázat kiírásáról.

A pályázatok benyújtásának határideje 2018. április 19. volt.

Az előírt határidőn belül egy pályázati anyag érkezett be, összesen 292.100,- Ft értékben.

A pályázó szervezet neve: Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezete

A kért támogatás összege: 292.100,- Ft

A benyújtott pályázat érvényes. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek alapján döntsön a Közrendvédelmi keretre kért támogatás odaítéléséről. 

Érd, 2018. április 20.

 

 

 Tekauer Norbert

 

elnök


HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közrendvédelmi Bizottsága – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Közrendvédelmi keretre benyújtott pályázatot az alábbiak szerint bírálja el: 

Pályázó szervezet

Pályázat felelőse

Pályázat címe

Pályázó a kiírásnak megfelel igen/

nem

Pályázat a kiírásnak megfelel igen/

nem

Igényelt támogatás

Megjegyzés

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezete

Ivánszkiné Fintor Ágnes

Kétkerekű suli-moped suli közlekedésbiztonsági program 13-18 éveseknek

igen

igen

292.100,- Ft

vetélkedő, jutalmazás

Határidő: a pályázók értesítésére – 15 nap

Felelős: bizottság elnöke 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges