Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadni a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:

A 2. számú melléklet egészüljön ki a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladatkörét érintően azzal, hogy évente tájékoztató kér a közterület-felügyelet köztisztasági feladatköréből adódóan végzett tevékenységéről.

Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Bizottsága a fenti kiegészítéssel 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2004.(VI.01.) számú rendelet (SZMSZ) módosítására vonatkozó javaslatot.

 

 

                                                                                                          Bakai-Nagy Zita

                                                                                                                   elnök