Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára a lakossági zöldhulladék 2010. második félévi begyűjtése céljából megkötendő megállapodás jóváhagyására vonatkozó javaslatot az Érd-Kom Kft-vel.

 

                                                                                                    Bakai-Nagy Zita

                                                                                                                   elnök