Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a rendelet módosítás elfogadását.

 

                                                                                                          Bakai-Nagy Zita

                                                                                                                   elnök