Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a Közgyűlés a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének b) pontja alapján határozza meg a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díjat.

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság egyetért azzal, hogy az Érdi Létesítményüzemeltető Kft. Alapító Okirata egészüljön ki „a szennyvíz gyűjtéssel, kezeléssel”.

 

                                                                                               Bakai-Nagy Zita

                                                                                                                   elnök