Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek -az ülésen elhangzott korrekciók figyelembe vételével- Érd MJV fenntarthatósági tervének elfogadására vonatkozó – „Local Agenda 21” program elfogadását.

 

                                                                                                                                     Bakai-Nagy Zita

                                                                                                                   elnök