Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek pályázat benyújtására vonatkozó javaslat elfogadását.

 

                                                                                                                                 Bakai-Nagy Zita

                                                                                                                   elnök