Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

22/2010. (XII. 07.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

mezőgazdasági földterületek haszonbérbe adásáról

Tovább...

21/2010. (XII. 07.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

az érdi 1/2 hrsz-ú, természetben az Érd, Fonó utcai vízmű telep állami tulajdonú ingatlanvagyon tulajdonjogának utólagos és ingyenes megszerzéséről

Tovább...

20/2010. (XII. 07.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város fenntarthatósági tervének elfogadásáról – „Local Agenda 21” program

 

 

Tovább...

19/2010. (XII. 07.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési koncepciójáról

Tovább...

18/2010. (XI. 16.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

az érdi 2584 és a 2585 hrsz-ú belterületi ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat megtételére

Tovább...

17/2010. (XI. 16.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

az állami beruházásban megvalósuló, Iparos út rekonstrukciójával kapcsolatos engedélyezési eljáráshoz szükséges kezelői lehatárolási határok elfogadásáról

Tovább...

16/2010. (XI. 16.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

az Érd, 10268/1 és 10268/2 hrsz-ú, belterületi ingatlanok rendezése és értékesítése ügyéről

Tovább...

15/2010. (XI. 16.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

Javaslat peren kívüli egyezség megkötésére az Érd, Ágota utcai útburkolat helyreállítás ügyében

Tovább...

14/2010. (XI. 16.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

 az Érd, Béke tér 2/B. III. emelet 10. szám (hrsz.:22552/3/A/25) alatti lakás szolgálati jelleggel történő bérbe adásáról

 

Tovább...

13/2010. (XI. 16.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

az érdi 21265 hrsz-ú csatorna megvételéről

Tovább...

12/2010. (XI. 16.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd, Tompa utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannak a „Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület” székhelyeként való bejegyzésére és haszonkölcsön szerződés megkötésére

 

Tovább...

11/2010. (XI. 16.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

Javaslat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) KGY számú rendelet módosítására

 

 

Tovább...

10/2010. (XI. 16.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) ÖK. számú rendelet módosítására

 

Tovább...

09/2010. (XI. 16.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

Javaslat az „Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamin funkcionális működésének fejlesztése” című project előhaladásáról szóló beszámoló elfogadására

 

Tovább...

08/2010. (XI. 16.) VÜV. határozat

2018. okt. 10.

Javaslat előkészítési pályázat benyújtására a helyi közösségi közlekedés fejlesztése céljából

 

 

Tovább...

07/2010. (X. 26.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

Javaslat a Velencei úti, 18778/1 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan értékesítésére  - a 234/2010. (VII.19.) KGY. számú határozattal – kiírt pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására és új pályázat kiírására

 

Tovább...

06/2010. (X. 26.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

Javaslat a Köztér revitalizációs pályázat benyújtására

Tovább...

05/2010. (X. 26.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

 

Tovább...

04/2010. (X. 26.) VÜV. határozat

2018. okt. 10.

Javaslat Étv Kft. üzletrészek térítésmentes átruházásának elfogadására

Tovább...

03/2010. (X. 26.) VÜV.határozat

2018. okt. 10.

Javaslat a közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK. számú, illetőleg a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) KGY rendeletek módosítására

 

Tovább...