Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

70/2011. (XII. 06.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

az Érd Erika u. 8. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről

Tovább...

69/2011. (XI. 15.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

az Érd, Béke tér 2/B. III. 10. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadásáról

 

Tovább...

68/2011. (XI. 15.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

a Tigers  Sportegyesület ingyenes teremhasználatra vonatkozó kérelmének elbírálásáról

Tovább...

67/2011. (XI. 15.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

a 2011-2012. évre vonatkozó téli üzemeltetési terv elfogadásáról

Tovább...

66/2011. (X. 11.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló,18/2005. (VI. 01.) ÖK. rendelet függelékének módosításáról

 

Tovább...

65/2011. (IX. 26.) VÜVB.határozat

2018. okt. 10.

szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges terület térítésmentes használatba adásáról

Tovább...

64/2011. (IX. 06.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

termőföld haszonbérbe adásáról

Tovább...

63/2011. (IX. 06.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

az Érd, Júlia utcában lévő 26285/9 hrsz-ú terület más célú hasznosításáról szóló 54/2011. (V.17.) VÜVB. határozat visszavonásáról

 

 

Tovább...

62/2011. (IX. 06.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

a vis maior helyzet miatt az Érd, Béke tér 5/B. IV.14. szám alatti lakás bérleti jogának egy éves határozott időtartamra történő biztosításáról szóló 57/2011. (VI.15.) VÜVB. határozat visszavonásáról

 

Tovább...

61/2011. (IX. 06.) VÜVB.határozat

2018. okt. 10.

a Szakorvosi Rendelőintézet műszerparkjának bővítéséről

Tovább...

60/2011. (VIII. 25.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges ideiglenes telephelyek kijelöléséről 

 

Tovább...

59/2011. (VII. 28.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

helyiségbérleti díj megfizetésének átmeneti mérsékléséről

 

 

Tovább...

58/2011. (VI. 23.) VÜVB.határozat

2018. okt. 10.

 az Érd, Alsó u. 5. szám alatti (hrsz:22565) épület elbontásáról

(Bogó ház)

Tovább...

57/2011. (VI. 15.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

vis maior helyzet miatt az Érd, Béke tér 5/B. IV. 14. szám alatti lakás bérleti jogának egy éves határozott időtartamra történő biztosításáról

Tovább...

56/2011. (VI. 15.) VÜVB.határozat

2018. okt. 10.

az Érd, Parkvárosi posta ügyének rendezéséről

 

Tovább...

55/2011. (VI. 15.) VÜVB.határozat

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város

Építészeti-műszaki Tervtanácsának részletes működési rendjét szabályozó

ügyrend elfogadásáról

 

 

Tovább...

54/2011. (V. 17.) VÜVB.határozat

2018. okt. 10.

 az Érd, Júlia utcában lévő 26285/9 hrsz-ú terület más célú hasznosításáról

Tovább...

53/2011. (V. 17.) VÜVB. határozat

2018. okt. 10.

az Érd, Kövirózsa u. 10/1. szám alatti bérlő átköltöztetéséről

Tovább...

52/2011. (V. 17.) VÜVB.határozat

2018. okt. 10.

a 22562/A/2-7 hrsz-ú és 22563 hrsz-ú ingatlanokon bérleti szerződés megkötéséről

 

Tovább...

51/2011. (V. 17.) VÜVB.határozat

2018. okt. 10.

az Érd, belterület 24605 hrsz-ú terület más célú hasznosításáról

Tovább...