Az Oktatási és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül   elfogadja  a Rockzenekarok Társasága  Kulturális Keretre benyújtott Érdi rockzenekarok találkozója  című pályázatának szakmai beszámolóját és a 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását.

 

                                                                                  Kéri Mihály

                                                                                                                   elnök