Az Oktatási és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadásra javasolja  a Közgyűlésnek  a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Alapító okiratának  a módosítását.

                                                                                                     Kéri Mihály s.k.

                                                                                                                            elnök