Az Oktatási és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi módosítással  fogadja el a Csuka Zoltán  - díj kiírását:

A postai beérkezés  és személyes benyújtás határideje: 2010. december 1. (szerda) 16.30 óra

helyett:  2010. december 6. (hétfő) 18.30 óra

                                                                                                              Kéri Mihály s.k.

                                                                                                                            elnök