Az Oktatási és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  úgy döntött, hogy B. B-nek  a Tanulmányi Ösztöndíjpályázatra benyújtott  pályázata  a pályázati kiírásnak és a támogatás kritériumának  megfelel, s 10.000 Ft/hó  ösztöndíjban részesíti az alábbi módon:

A 2010/2011. tanév I. félévében:

    • a Bursa Hungarica Felsőoktatási és Önkormányzati Ösztöndíj keretösszegéből képződött és visszautalt maradványösszeggel -   22.500 Ft-tal -  támogatja.
    • A Bursa Hungarica  Felsőoktatási  és Önkormányzati Ösztöndíj 2011. keretösszegéből képződött maradványösszegből 8000 Ft-tal  támogatja.  (2011. január)
    • A Tanulmányi Ösztöndíjkeretből 9.500 Ft-tal  támogatja  2010. december hónapban
    • A Tanulmányi Ösztöndíjkeretből 10.000 Ft-tal támogatja 2011.január hónapban

A 2010/2011. tanév II. félévében  a szükséges igazolások benyújtása után 10.000 Ft/hó  ösztöndíjjal támogatja.

                                                                                                             Kéri Mihály s.k.

                                                                                                                            elnök