Az Oktatási és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja   a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola  2010/2011. tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót.

                                                                                                                Kéri Mihály

                                                                                                                       elnök