Az Oktatási és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Duna-Art Fotóklub 2013. évi Kulturális keretre benyújtott, Fotóklubok térségi találkozója és közös kiállítása című pályázatának szakmai beszámolóját és a 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását.

 

 

 

 

 

           Kopor Tihamér                                                                          Mórás Zsolt

             bizottsági tag                                                                          elnökhelyettes